Logo2
Odd Fellow
Broderloge nr. 2 - Scandinavia I.O.O.F.
Bredgade 28 - 1260 København K

de-tre-kaedeled
forside
embedsmaend formaal
log-in
historie
modeplan
maerkedage
billeder
fonde    
optagelse
links
posten
kontakt

Formål
Odd Fellow Ordenens formål er at udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene, at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin evne derved kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse.

MEDLEMSSKAB af en ODD-FELLOW loge indebærer et tilbud til den enkelte om en karaktermæssig udvikling af personligheden på et etisk grundlag, som er bæredygtigt. Men den enkelte afgør selv i hvilket omfang, han vil gøre etisk udvikling til sit personlige projekt. Der øves ingen tvang, alt er baseret på frivillighed og personlig tilslutning.