Logo2

Odd Fellow
Broderloge nr. 2 - Scandinavia I.O.O.F.

Bredgade 28 - 1260 København K

de-tre-kaedeled

forside

embedsmaend

formaal

log-in

historie

modeplan

maerkedage

billeder

fonde    

optagelse

links

posten

kontakt

 

Optagelse

 

dor

Her lades den store verden ude, men ved din indtræden i logen vil døren være åbnet for nye store oplevelser.

At den store verden "lukkes ude", betyder, at logen ved indledningen af sine møder søger at skabe en ro og en stilhed i logesalen, der stemmer sindet til stille eftertanke eller meditation over de oplevelser, som den enkelte har erfaret i ugens løb. Herved får ufordøjede begivenheder mulighed for at blive sat rigtigt på plads i den enkeltes bevidsthed og erindring.

 


Optagelsen

Det almindelige er, at man kender en logebroder, og at denne proponerer (foreslår) kandidaten. Men man kan også skrive til logen og så vil vi tage kontakt til dig for, at fortælle dig mere om Odd Fellow Ordenen og for at lære dig nærmere at kende. I løbet af nogle måneder kan man derefter eventuelt blive optaget.

Du begynder med at gennemgå en indvielsesgrad, der er baseret på et særligt højtideligt ritual. Derefter vil du gennemgå tre yderligere grader i løbet af to år, afhængigt af, hvor flittigt, du møder. Disse tre grader er baseret på Ordenens grundprincipper om Venskab, Kærlighed og Sandhed.

Normalt har vi fire møder om måneden (hver tirsdag). Først når tredje og sidste grad er modtaget, har du opnået fulde medlemsrettigheder (stemmeret). Ret til at stille op til et embede eller særlig tidlidspost, opnås et år efter modtagelsen af tredje grad.