Logo2
Odd Fellow
Broderloge nr. 2 - Scandinavia I.O.O.F.

Bredgade 28 - 1260 København K

de-tre-kaedeled
forside
embedsmaend formaal
log-in
historie
modeplan
maerkedage
billeder
fonde    
optagelse
links
posten
kontakt

Mærkedage
15. januar Thomas_Wildey
Thomas Wildey blev født den 15. januar 1782 I London City, under kong Georg d. 3.’s regering
Han kom i skole som 5-årig, og gik der til han fyldte 14 år. Derefter kom han i lære hos en smed, som fremstillede vognfjedre. Han udstod sin læretid, som en dygtig arbejder.

Han var rejsende vognmagersvend i en række år i flere byer i England. Han blev gift i 1817, og rejste kort tid efter, sammen med sin hustru til Amerika.

26. april flt Thomas Wildey ankom til Baltimore den 2. september 1817. Trods sløje tider, fik han hurtigt arbejde. Det gik ham godt, da han var dygtig i sit fag. Han fik venner, der lige som han, havde de samme høje tanker og idealer om ordensarbejdet, samt et brændende ønske om at oprette en loge. Disse tanker blev omsat til handling, og den første loge blev oprettet den 26. april 1819 i Baltimore i staten Maryland, under navnet Washington loge nr. 1.

Hans mål med denne loge, var hjælp og beskyttelse for medlemmerne under sygdom og bekymringer, men derudover havde han også en målsætning på det etiske område, om udbredelse af menneskekærlighed, hvis grundprincipper Ordenen bygger videre på.

Efter en lang og utrættelig indsats i Ordenens tjeneste døde Thomas Wildey den 19. oktober 1861.

De tre kædeled til venstre står for Friendship, Love and Truth (venskab, kærlighed og sandhed)

08. maj loge2 Den 8. maj 1880 blev Broderloge nr. 2 - Scandinavia stiftet af fem brødre fra loge nr. 1. (læs mere under linket historie)